Lay-outs voor Corel WordPerfect

Verwerkingsrichtlijnen:
  • Neem de aanbevelingen van de fabrikanten van de apparatuur in acht (bijv. het etikettenvel in de losse-velleninvoer plaatsen of een multifunctionele cassette).
  • Elk etikettenvel slechts één keer gebruiken. Vellen waarvan reeds etiketten zijn gebruikt, kunnen bij het opnieuw doorlopen storingen veroorzaken.
  • Als slechts een deel van de inhoud van een verpakking wordt gebruikt, dient de rest in de verpakking te worden bewaard. Ideale opslagomstandigheden zijn ca. 20 °C kamertemperatuur en 50% relatieve luchtvochtigheid. Vermijd sterke klimaatschommelingen.
  • Kies bij inkjet- en laserprinters de instelling 'etiketten', 'dik papier', 'zware materialen' of iets soortgelijks in de printerdriver of in het printerpaneel.